การแก้ปัญหาข้อพิพาทในที่ทำงาน

ท่านต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทในที่ทำงานหรือไม่?  นี่คือขั้นตอนบางประการที่ท่านสามารถปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาในที่ทำงาน:

ขั้นตอนที่1: ระบุปัญหา

ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ในที่ทำงานที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องเข้าใจปัญหาของท่านเสียก่อน การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่ท่านไว้ใจเพื่อระบุว่าปัญหาของท่านนั้นคืออะไร และท่านคิดว่ามันจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่นั้น อาจจะช่วยได้ 

เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องลงมือปฏิบัติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพื่อปัญหาของท่านนั้นจะได้ไม่บานปลาย 

ขั้นตอนที่2: ตรวจสอบกฎหมาย

วิธีแก้ปัญหาในที่ทำงานแบบง่ายๆวิธีหนึ่งคือท่านต้องมั่นใจว่าท่านกำลังปฏิบัติตามกฎหมาย 

ตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกับ:

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้ เครื่องคำนวณค่า จ้างของเราเพื่อคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าทำงานนอกเวลา และเบี้ยเลี้ยงที่ต้องจ่าย

ขั้นตอนที่3: แก้ปัญหาในที่ทำงาน

เมื่อท่านระบุปัญหาและตรวจสอบกฎหมายแล้ว ท่านต้องจัดหาเวลาเพื่อพูดกับนายจ้างหรือลูกจ้างของท่านเกี่ยวกับปัญหานั้น  ท่านควรเตรียมการอภิปรายเรื่องนี้โดยที่ท่านจะต้องรู้ว่าประเด็นที่ท่านต้องการจะพูดถึงคืออะไร นอกจากนี้ มันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านหากท่านได้เตรียมข้อเสนอแนะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

วิธีแก้ไขปัญหาในที่ทำงานนั้นมีหลายวิธี รวมถึง:

  • ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิประ โยชน์ในที่ทำงาน
  • การจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ค้างอยู่
  • การปรับปรุงนโยบายและกระบวน การที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
  • ให้การฝึกอบรม

ถ้าท่านได้พยายามพูดกับนายจ้างหรือลูกจ้างของท่านแล้ว ท่านอาจจะต้องการกล่าวถึงประเด็นเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเช่นกัน อย่าลืม:

  • สรุปประเด็นนั้นให้ชัดเจน
  • ในกรณีที่มีการติดเงิน ให้ระบุจำนวนเงินที่ติดค้าง และชี้แจงที่มาของจำนวนเงินเหล่านั้น
  • อ้างถึงการพูดคุยที่เคยเกิดขึ้นในคราวก่อน 
  • ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนประเด็นของท่าน เช่นเพย์สลิป หรือพิมพ์ข้อมูลออกมาจากเว็บไซต์นี้หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • ให้เวลานายจ้างหรือลูกจ้างของท่านเพื่อที่จะตอบ
  • เก็บสำเนาจดหมายหรืออีเมลฉบับนี้ไว้

ขั้นตอนที่4: ขอความช่วยเหลือจากเรา

ถ้าท่านได้กระทำตามขั้นตอนข้าง บนนี้แล้ว และท่านยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เราอาจช่วยท่านได้ด้วยการให้ข้อมูลและคำแนะนำ เพื่อช่วยลูกจ้าง และนายจ้างให้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ในที่ทำงานของตน

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือจากเรา ท่านสามารถสอบถามเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ My account (บัญชีของข้าพเจ้า) และบอกเราเกี่ยวกับปัญหาในที่ทำงานของท่าน 

ถ้าท่านมีบัญชีกับเราแล้ว โปรดไปที่แบบสอบถามเดี๋ยวนี้

ยังไม่มีบัญชีกับเราหรือ? ลงทะเบียนสำหรับ My account แล้วคลิกบน ‘My enquiries’ (คำถามของข้าพเจ้า) เพื่อส่งคำถามของท่าน 

ถ้าท่านต้องการล่าม ท่านสามารถโทรหาบริการแปลและล่าม (TIS) ได้ที่ 131 450 เพื่อจัดเวลาที่จะพูดคุยกับเราด้วยภาษาของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  บอกพนักงานที่รับโทรศัพท์ว่าท่านพูดภาษาอะไรและขอให้เขาโทรหาเราที่ 131 394

นอกจากนี้ท่านอาจสนใจ