Tongan - Lea Fakatonga

Ko e ngaahi fakamatala ‘i he peesi ni ‘e ala tokoni atu kiate koe ke ke ‘ilo’i ai ho’o ngaahi totonu mo ho ngaahi fatongia he ngāue. Ko e fakamatala ni ‘oku ‘ai ki he mei mei kakai kotoa pe ‘oku ngāue’, pe fakangāue’i ha kau ngāue ‘i ‘Aositelelia ni.

Kapau ‘oku ke fiema’u ha toko taha fakatonulea:

  • telefoni ki he Ngāue Liliu mo Fakatonu Lea (TIS) he 131 450 ‘i he totongi pe ‘o e tā fakalotofonua
  • tala ki he toko taha tali telefoni ‘a e TIS ‘a e lea ‘oku ke lea ai
  • kole ki he tali telefoni ‘a e TIS ke telefoni ki he Fair Work Infoline he 13 13 94.

Pakihi he fakafetu’utaki’anga ‘i lalo ke kumi e fakamatala ‘oku ke fiema’u.