สิ่งที่เราทำ

Fair Work Ombudsman ทำหน้าที่กำหนดกฎหมายในสถานประกอบการในออสเตรเลีย

บริการของเราเป็นบริการฟรีสำหรับลูกจ้าง และนายจ้างทุกคน

เรา:

  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในประกอบ การในออสเตรเลีย
  • ช่วยลูกจ้าง และนายจ้างให้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ และพันธะของตนเอง
  • ประเมิน และสอบสวนว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานประกอบการหรือไม่
  • บังคับใช้กฎหมายในสถานประกอบการหากไม่มีการปฏิบัติตาม

Fair Work Ombudsman จ้างผู้ตรวจการ Fair Work เพื่อส่งเสริมและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายในที่ทำงาน ผู้ตรวจการ Fair Work มีอำนาจบางประการในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงอำนาจที่จะ:

  • เข้าไปในสถานที่ทำงาน
  • ตรวจงานและสัมภาษณ์บุคคล
  • ขอบันทึกต่างๆ
 

Fair Work Ombudsman อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือท่าน ลูกจ้างจะไม่มีปัญหาสำหรับการติดต่อ Fair Work Ombudsman เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของพวกเขา

ข้อเสนอแนะและคำร้อง เรียนของท่านมีคุณค่าสำหรับเรา 

ข้อเสนอแนะของท่านช่วยเราในการปรับปรุงบริการของเรา นโยบาย ข้อเสนอแนะและคำร้องเรียน  (Feedback and Complaints Policy) จะอธิบายถึงวิธีการจัดการกับข้อเสนอแนะและคำร้องเรียนของลูกค้าของเรา

ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับการบริการของเราได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเรา