Croatian - Hrvatski

Informacija na ovoj stranici može vam pomoći da razumijete svoja prava i obveze na poslu. Ova informacija se odnosi na većinu ljudi koji rade, ili zapošljavaju radnike u Australiji.

Ako vam je potreban tumač:

  • nazovite Službu za prevođenje i tumačenje (TIS) na 131 450 po cijeni mjesnog poziva
  • recite operateru TIS-a koji jezik govorite
  • pitajte operatera TIS-a da nazove Fair Work Infoline na 13 13 94.

Kliknite na linkove ispod da biste pronašli informacije koje trebate.