เพย์สลิป และการเก็บบันทึกข้อมูล

นายจ้างต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกจ้างแต่ละคนไว้ และให้เพย์สลิปแก่ลูกจ้าง ความรับผิดชอบในการเก็บบันทึกข้อมูลและเพย์สลิปไว้จะช่วยทำให้ท่านมั่นใจว่าลูกจ้างของท่านได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง 

เพย์สลิป

ลูกจ้างต้องได้รับเพย์สลิป (pay slip) ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง  ถ้านายจ้างของท่านไม่ให้เพย์สลิปแก่ท่าน ท่านจำเป็นต้องทวงเพย์สลิปจากเขา 

นายจ้างต้องให้เพย์สลิปเป็นภาษา อังกฤษแก่ลูกจ้าง ทางอีเมลหรือเป็นกระดาษก็ได้ 

เพย์สลิปต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อของนายจ้าง
 • ABN ของนายจ้าง
 • ชื่อของลูกจ้าง
 • วันที่จ่ายค่าจ้าง
 • งวดของการจ่ายเงิน
 • ยอดเงินก่อนหักภาษี และยอดสุทธิ

นอกจากนี้ เพย์สลิปยังต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับโบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วง เวลา รายการเงินหัก และกองทุนเงินเกษียณ (superannuation)

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในเพย์สลิปและดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาตรฐานของเราได้ที่ หน้าเพย์สลิป

เคล็ดลับสำหรับการปฏิบัติที่ดีเลิศ

 • ออกเพย์สลิปในรูปแบบที่ง่ายและอยู่ในรูปแบบที่พิมพ์ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างสามารถเข้าถึงเพย์สลิปของตนได้อย่างเป็นความลับ

การเก็บบันทึกข้อมูล 

มีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่นาย จ้างต้องเก็บไว้ให้กับลูกจ้างของพวกเขา  นายจ้างต้องเก็บบันทึกประวัติเวลาทำงาน และค่าจ้างเป็นเวลา 7 ปี ข้อมูลในบันทึกเหล่านี้ต้องมีความชัดเจนและเป็นภาษาอังกฤษ  ถ้าลูกจ้างขอดูบันทึกข้อมูลของพวกเขา นายจ้างต้องแสดงบันทึกให้พวกเขาดูได้ 

นอกจากนี้ ผู้ตรวจการของ Fair Work ยังสามารถตรวจเช็คบันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้ทุกเวลา 

บันทึกข้อมูลจะต้องไม่เป็นเท็จหรือถูกเปลี่ยนแปลง  ท่านสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ตราบเท่าที่ท่านบันทึกเกี่ยวกับข้อ ผิดพลาดนั้นและสาเหตุที่ต้องแก้ไขมัน 

นายจ้างต้องเก็บบันทึกสิ่งต่อไปนี้: 

 • ค่าจ้าง
 • ชั่วโมงทำงาน ซึ่งรวมถึงการทำ งานล่วงเวลา
 • การลา
 • การยุติการจ้างงาน
 • การสมทบกองทุนเงินเกษียณ (superannuation)
 • การเตรียมการที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานของแต่ละคน (Individual Flexibility Arrangements - IFA)
 • การประกันรายได้ประจำปี
 • การโอนธุรกิจ

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องจดบันทึกและดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาตรฐานการเก็บบันทึกข้อมูลของเราได้ที่ หน้าการเก็บบันทึกข้อมูล ของเรา 

สิ่งที่ต้องกระทำต่อจากนั้น