Khmer - ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាននៅក្នុងទំព័រនេះ អាចជួយលោកអ្នកឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់លោកអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការ។ ព័ត៌មាននេះអនុវត្តសម្រាប់ជនភាគច្រើនដែលធ្វើការ ឬជួលបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី។

បើលោកអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូម៖

  • ទូរស័ព្ទទៅសេវាបកប្រែភាសា (TIS) តាមលេខ 131 450 ដោយអស់ថ្លៃទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់
  • ប្រាប់ការី TIS នូវភាសាមួយណាដែលលោកអ្នកនិយាយ
  • សុំឲ្យការី TIS ទូរស័ព្ទទៅកាន់ Fair Work Infoline តាមលេខ 13 13 94 ។

សូមចុចនៅកន្លែងតភ្ជាប់ទាំងឡាយនៅខាងក្រោម ដើម្បីទទួលព័ត៌មានដែលលោកអ្នកត្រូវការ។