Turkish - Türkçe

Bu sayfadaki bilgiler işyerindeki hak ve sorumluluklarınızı anlamakta yardımcı olabilir. Bu bilgiler, Avustralya’da çalışan kişilerin, veya çalışan kişileri çalıştıranların çoğu için geçerlidir.

Tercümana gereksiniminiz olursa:

  • Yazılı ve Sözlü Tercüme Servisi’ni (TIS) 131 450 telefon numarasından sadece yerel ücret ödeyerek arayınız
  • TIS santral memuruna hangi dili konuştuğunuzu söyleyiniz
  • TIS santral memuruna 13 13 94 numaradan Fair Work Infoline’ı aramasını söyleyiniz.

Gereksindiğiniz bilgileri elde etmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.