Thai - ไทย

ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลียมีสิทธิในสถานประกอบการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวหรือผู้ถือวีซ่าด้วย 

ผู้ว่าจ้างทุกคนในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามกฎหมายในสถานประกอบการ ถึง แม้ว่าคนงานของพวกเขาจะถือวีซ่าอยู่ก็ตาม

เราสามารถช่วยท่านให้เข้าใจสิทธิ และความรับผิดชอบในสถานประกอบการของท่านได้

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการทำงานในออสเตรเลีย

 

เริ่มต้น

ดูแนวปฏิบัติในการเริ่มงานใหม่ของเรา (DOCX 282.4KB)  (PDF 479.5KB)(Guide to starting a new job) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างนั้นมีอยู่หลายอัตราซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทงานของลูกจ้างคนนั้นๆ ในทางปฏิบัตินั้น ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ $20.33 หรือ $25.41 หากพวกเขาไม่ได้มีสิทธิลางานโดยได้รับค่าจ้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่หน้าการจ่ายเงินค่าจ้างของเรา

หากลูกจ้างต้องรับการอบรม เข้าประชุมหรือ มีหน้าที่ในการเปิดหรือปิดธุรกิจ พวกเขาต้องได้รับค่าจ้างในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับชั่วโมงทำงานทั้งหมด ลูกจ้างต้องได้รับการจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ไม่ใช่เป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ เช่นอาหาร เสื้อผ้าหรือที่พัก

วันหยุดพักผ่อนและ การหยุดงาน

ลูกจ้างสามารถหยุดงานได้ นี่เรียกว่า ‘การลา’ (‘leave’) ซึ่งรวมถึง:

  • การลาหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง
  • การลาโดยได้รับค่าจ้างเมื่อพวกเขาป่วยหรือต้องดูแลใครสักคน
  • การลาเมื่อเขามีเด็กทารก

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า วันหยุดพักผ่อน และการหยุดงานของเรา

การยุติการจ้างงาน

ลูกจ้างอาจลาออกหรือถูกให้ออกจาก งาน (ไล่ออก)

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้หมายแจ้ง (notice) ภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง ใช้เครื่องคำนวณหมายแจ้งการยุติงาน และการจ่ายเงินชดเชยสำหรับตำแหน่งที่ถูกเลิกจ้างของเรา (Notice and Redundancy Calculator) เพื่อคำนวณระยะเวลาในการส่งหมายแจ้ง และสิทธิในการได้รับเงินชดเชยสำหรับตำแหน่งที่ถูกเลิกจ้าง (redundancy)

ต้องการความช่วยเหลือ หรือ?

เราสามารถช่วยท่านได้ หากท่านกำลังมีปัญหากับค่าจ้างหรือเงื่อนไขในสถานประกอบการของท่าน คุยกับเราในภาษาของท่านเอง ทุกคนมีสิทธิในที่ทำงานอย่างเดียวกันในออสเตรเลีย  โปรดดูวิดีโอสั้นๆของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Fair Work Ombudsman สามารถช่วยท่านได้อย่างไรในเรื่องการพิพาทในสถานประกอบการ โปรดดูหน้า ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการ ของเรา

หากท่านกังวลว่ามีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่ทำงาน แต่ท่านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ท่านสามารถรายงานปัญหานี้ให้เราทราบโดยไม่ระบุชื่อของ ท่านได้ด้วยเช่นกัน  

ลูกจ้างจะไม่มีปัญหาสำหรับการติดต่อ Fair Work Ombudsman เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ของพวกเขา

คนทำงานทุกคนในออสเตรเลียมีการคุ้มครองในที่ทำงานอย่างเดียวกัน โปรดดูวิดีโอสั้นๆของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

โทรหาเรา

หากท่านต้องการใช้ล่าม โทรหาเราเพื่อใช้บริการแปล และล่าม (TIS) ที่ 131 450 เพื่อกำหนดเวลาที่จะพูดกับเราในภาษาของท่านเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บอกพนักงานที่รับโทรศัพท์ว่าท่านพูดภาษาอะไร และขอให้พวกเขาโทรหาเราที่ 131 394 ท่านสามารถโทรมาที่ TIS จากนอกประเทศออสเตรเลียได้ที่หมายเลข+61 3 9268 8332

 สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ท่านกังวลว่ามีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่ทำงานหรือ? ท่านสามารถแจ้งเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องระบุชื่อของท่าน รายงานโดยไม่ต้องระบุชื่อเดี๋ยวนี้

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 2827