การจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่อลูกจ้างเริ่มทำงานใหม่ พวกเขาควร:

  • ตรวจสอบสถานะการจ้างงานของพวกเขา
  • ตรวจสอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพวกเขา
  • เก็บบันทึกซึ่งรวมถึงชั่วโมงที่พวกเขาทำงาน และจำนวนที่พวกเขาได้รับการจ่ายค่าจ้าง

ลูกจ้างต้องมั่นใจว่าพวกเขาทราบกฎเกี่ยวกับค่าจ้าง และเงื่อนไขในการทำ งานอื่นๆ ของนายจ้าง ลูกจ้างสามารถถูกจ้างงานได้ในสถานะ:

  • เต็มเวลา
  • ไม่เต็มเวลา หรือ
  • ชั่วคราว(casual).

อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างนั้นมีอยู่หลายอัตราซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทงานของลูกจ้างคนนั้นๆ ในฐานะแนวทางปฏิบัติ ลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ $21.38 หรือ $26.73 หากพวกเขาไม่มีสิทธิลางานโดยได้รับค่าจ้าง ท่านสามารถใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างออนไลน์ของเรา (Pay Calculator) เพื่อหาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับงานต่างๆ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือค่าจ้างขั้นต้นทั้งหมดของลูกจ้าง (จำนวนเงินค่าจ้างก่อนหักภาษี) นายจ้างต้องเก็บภาษีจากค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้าง

สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (Australian Taxation Office – ATO) ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับภาษี และกองทุนเงินเกษียน (superannuation) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู เว็บไซต์ ATO external-icon.png

ลูกจ้างสามารถรับค่าจ้างเป็นเงินสด เช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ ลูกจ้างจะต้องได้รับเพย์สลิปสำหรับการจ่ายเงินทุกครั้ง

งานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

มีบางกรณีที่ผู้ทำงานจะไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับงานที่พวกเขาทำ

ถ้าลูกจ้างต้องรับการอบรมในฐานะส่วนหนึ่งของงาน พวกเขาต้องได้รับค่าจ้างสำหรับชั่วโมงเหล่านั้น

งานอะไรบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ได้ค่าจ้าง ดูได้ที่หน้า งานที่ไม่ได้รับค่าจ้างของเรา

ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่างานนั้นควรได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างโทรหาเราหรือทำการ สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างของเรา (Pay Calculator) เพื่อคำนวณอัตราค่าจ้าง ค่าทำงานนอกเวลา และเบี้ยเลี้ยง
  • ใช้แอพบันทึกชั่วโมงของข้าพเจ้า (Record my hours app) เพื่อติดตามเวลาของท่านในสถานที่ทำงาน
  • ตรวจเช็คหน้าเพย์สลิป (pay slip page) เพื่อเรียนรู้ว่าในเพย์สลิปนั้นมีอะไรรวมอยู่บ้าง และดูแบบฟอร์มมาตรฐานของเรา