การจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่อลูกจ้างเริ่มทำงานใหม่ พวกเขาควร:

  • ตรวจสอบสถานะการจ้างงานของพวกเขา
  • ตรวจสอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพวกเขา
  • เก็บบันทึกซึ่งรวมถึงชั่วโมงที่พวกเขาทำงาน และจำนวนที่พวกเขาได้รับการจ่ายค่าจ้าง

ลูกจ้างต้องมั่นใจว่าพวกเขาทราบกฎเกี่ยวกับค่าจ้าง และเงื่อนไขในการทำ งานอื่นๆ ของนายจ้าง ลูกจ้างสามารถถูกจ้างงานได้ในสถานะ:

  • เต็มเวลา
  • ไม่เต็มเวลา หรือ
  • ชั่วคราว(casual).

อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างนั้นมีอยู่หลายอัตราซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทงานของลูกจ้างคนนั้นๆ ในฐานะแนวทางปฏิบัติ ลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ $20.33 หรือ $25.41 หากพวกเขาไม่มีสิทธิลางานโดยได้รับค่าจ้าง ท่านสามารถใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างออนไลน์ของเรา (Pay Calculator) เพื่อหาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับงานต่างๆ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือค่าจ้างขั้นต้นทั้งหมดของลูกจ้าง (จำนวนเงินค่าจ้างก่อนหักภาษี) นายจ้างต้องเก็บภาษีจากค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้าง

สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (Australian Taxation Office – ATO) ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับภาษี และกองทุนเงินเกษียน (superannuation) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู เว็บไซต์ ATO external-icon.png

ลูกจ้างสามารถรับค่าจ้างเป็นเงินสด เช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ ลูกจ้างจะต้องได้รับเพย์สลิปสำหรับการจ่ายเงินทุกครั้ง

งานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

มีบางกรณีที่ผู้ทำงานจะไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับงานที่พวกเขาทำ

ถ้าลูกจ้างต้องรับการอบรมในฐานะส่วนหนึ่งของงาน พวกเขาต้องได้รับค่าจ้างสำหรับชั่วโมงเหล่านั้น

งานอะไรบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ได้ค่าจ้าง ดูได้ที่หน้า งานที่ไม่ได้รับค่าจ้างของเรา

ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่างานนั้นควรได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างโทรหาเราหรือทำการ สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างของเรา (Pay Calculator) เพื่อคำนวณอัตราค่าจ้าง ค่าทำงานนอกเวลา และเบี้ยเลี้ยง
  • ใช้แอพบันทึกชั่วโมงของข้าพเจ้า (Record my hours app) เพื่อติดตามเวลาของท่านในสถานที่ทำงาน
  • ตรวจเช็คหน้าเพย์สลิป (pay slip page) เพื่อเรียนรู้ว่าในเพย์สลิปนั้นมีอะไรรวมอยู่บ้าง และดูแบบฟอร์มมาตรฐานของเรา

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7187