Nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc người bệnh

Nhân viên có thể xin nghỉ bệnh (sick leave) khi bị bệnh hay bị thương tật và không thể đi làm được. Họ cũng có thể xin nghỉ để chăm sóc cho người nhà bị bệnh hay bị thương tật.

Nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc người bệnh còn được gọi là nghỉ phép vì lý do cá nhân (personal leave).

Nhân viên có thể xin nghỉ phép chăm sóc người bệnh (carer’s leave) để chăm sóc và trợ giúp cho người đang sống chung hay người thân trực hệ trong gia đình (thí dụ như vợ chồng, người phối ngẫu, cha mẹ, cha mẹ kế, con cái, anh chị em, ông bà). Người được chăm sóc phải bị bệnh, thương tật hay cần được giúp đỡ khẩn cấp ngoài dự liệu.

Nhân viên tích lũy ngày nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc ngay khi bắt đầu làm việc và có thể xin nghỉ vào bất cứ lúc nào kể cả trong thời gian 12 tháng đầu làm việc.

Chủ nhân có thể yêu cầu nhân viên nộp bằng chứng về lý do họ xin nghỉ làm. Những bằng chứng này thường là giấy chứng nhận của bác sĩ hay tờ khai danh dự (statutory declaration).

Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi về nghỉ bệnh và nghỉ phép người chăm sóc.
 


Nhân viên được nghỉ bao lâu?

Các nhân viên làm việc toàn thời và bán thời được 10 ngày nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc mỗi năm. Số ngày được nghỉ tùy vào số giờ họ thường làm mỗi tuần. Bất cứ giờ nghỉ nào còn lại vào cuối năm sẽ được cộng thêm vào với năm mới.

Nhân viên phù động (casual).sẽ được nghỉ chăm sóc 2 ngày không hưởng lương mỗi lần khi họ cần.

Nhân viên làm việc toàn thời và bán thời có thể nghỉ chăm sóc không hưởng lương nếu họ không còn ngày nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc nào.

Thôi việc

Thông thường, chủ nhân không phải trả cho nhân viên bất kỳ ngày nghỉ bệnh hay nghỉ chăm sóc nào nếu họ chưa sử dụng hết những ngày này khi thôi việc.