Các vấn đề tại nơi làm việc

Quý vị có biết người nào không được trả đúng lương hay không? Quý vị có nghe nói có doanh nghiệp hay tổ chức nào đó làm không đúng hay không? Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết vấn đề hay quý vị có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi ẩn danh.

Chọn lựa 1: Nhờ giúp đỡ để giải quyết vấn đề tại nơi làm việc

Quý vị có muốn được hướng dẫn về cách thức giải quyết vấn đề tại nơi làm việc hay không?

Hãy làm theo từng bước một Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc (Guide to resolving workplace disputes) của chúng tôi. Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông Phiên Dịch (TIS) qua số 131 450. Nói cho nhân viên trực tổng đài biết quý vị nói ngôn ngữ nào và nhờ họ gọi cho chúng tôi qua số 131 394. Quý vị cũng có thể gọi cho TIS từ ngoài nước Úc qua số +61 3 9268 8332. 

Cho dù có vi phạm điều kiện thị thực đi nữa, quý vị vẫn có quyền được trả mức lương tối thiểu và được hưởng các điều kiện tại nơi làm việc. Chúng tôi đã đạt thoả thuận với Bộ Nội Vụ (Department of Home Affairs) rằng nếu người nào đó đến nhờ chúng tôi giúp đỡ, thị thực tạm thời của họ sẽ không bị hủy bỏ, miễn là họ:

 • được quyền làm việc trong khuôn khổ thị thực của họ
 • tin rằng họ đã bị bóc lột tại nơi làm việc
 • đã trình báo điều kiện làm việc của họ cho chúng tôi
 • đang giúp chúng tôi điều tra

Điều này sẽ áp dụng miễn là:

 • họ theo đúng các điều kiện thị thực trong tương lai
 • không có lý do nào khác để thị thực của họ bị hủy bỏ (chẳng hạn như vì lý do an ninh quốc gia, tính cách, sức khoẻ hay gian lận).

Hãy đọc thêm về các quyền hạn tại nơi làm việc cho tất cả người có thị thực đang làm việc ở Úc tại trang mạng Bộ Nội Vụ external-icon.png.

Chọn lựa 2: Trình báo quan ngại tại nơi làm việc ẩn danh

Nếu lo ngại một người nào đó không theo đúng các luật lệ tại nơi làm việc nhưng quý vị không muốn dính líu vào, quý vị cũng có thể trình báo vấn đề cho chúng tôi ẩn danh.

Một số ví dụ về những điều quý vị có thể cho chúng tôi biết bao gồm:

 • lương bổng – chẳng hạn như một nhân viên không được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu cho công việc của họ hoặc không nhận được phiếu lương
 • nghỉ phép – chẳng hạn như không được nghỉ bệnh có lương
 • điều kiện tại nơi làm việc – như chủ nhân vi phạm các quy định về nghỉ giải lao, bảng phân công và giờ làm việc
 • kết thúc việc làm – chẳng hạn như một nhân viên không nhận được thông báo phù hợp hoặc các quyền lợi khi bị cho thôi việc
 • quảng cáo việc làm – chẳng hạn như doanh nghiệp quảng cáo việc làm với mức lương không hợp pháp.

Chúng tôi sẽ không liên lạc với quý vị thế nhưng những thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi:

 • sẽ giúp chúng tôi hoạch định các hoạt động hiện tại và tương lai
 • có thể được chia sẻ với các cơ quan Liên bang, Tiểu bang hay Lãnh thổ khác.

Hãy trình báo ẩn danh ngay bây giờ

Làm gì tiếp theo

 • Sử dụng ứng dụng Chấm công của tôi (Record my hours app) để theo dõi số giờ quý vị đã làm