Nghỉ phép nuôi con

Phép nuôi con có thể được nghỉ khi:

  • công nhân viên sinh con
  • vợ/chồng hoặc người bạn đời thực tế (de facto) của công nhân viên sinh con
  • công nhân viên nhận con nuôi dưới 16 tuổi.

Ai được quyền nghỉ phép nuôi con

Công nhân viên được quyền nghỉ phép nuôi con không lương (unpaid parental leave) nếu đã làm việc cho chủ nhân của họ ít nhất 12 tháng.

Công nhân viên phù động có thể nghỉ phép nuôi con không lương nếu họ:

  • đã làm việc thường xuyên cho chủ nhân của họ trong ít nhất 12 tháng
  • mong muốn tiếp tục làm việc thường xuyên cho chủ nhân của họ.

Công nhân viên được nghỉ phép nuôi con trong bao lâu

Công nhân viên có thể nghỉ phép nuôi con không lương trong 12 tháng.

Khi một công nhân viên đã bắt đầu nghỉ phép nuôi con không lương, họ có thể nộp đơn xin gia hạn thêm 12 tháng.

Công nhân viên có thể nghỉ phép nuôi con như thế nào

Công nhân viên có thể nghỉ phép nuôi con không lương:

  • trong khoảng thời gian liên tục (ví dụ: 6 tháng liên tiếp)
  • linh hoạt trong tối đa 100 ngày (ví dụ: vài lần nghỉ một ngày)
  • như một sự kết hợp của một khoảng thời gian liên tục và ngày linh hoạt.

Khi cả cha và mẹ đều muốn nghỉ nuôi con

Cả cha và mẹ đều có thể nghỉ 12 tháng không lương cùng một lúc.

Cả cha và mẹ cũng có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian nghỉ thêm 12 tháng ngoài số ngày nghỉ ban đầu.

Cần thông báo trước bao lâu để xin nghỉ phép nuôi con

Công nhân viên phải thông báo (notice) cho chủ nhân của họ ít nhất 10 tuần trước khi bắt đầu nghỉ phép nuôi con không lương. 

Công nhân viên cũng phải xác nhận ngày nghỉ phép ít nhất 4 tuần trước khi bắt đầu nghỉ phép.

Nghỉ phép nuôi con đặc biệt

Một công nhân viên có thể nghỉ không lương nếu họ không thể làm việc vì:

  • họ đang mang thai và mắc bệnh liên quan đến thai kỳ, hoặc
  • thai kỳ của họ kết thúc sau 12 tuần do sảy thai, chấm dứt thai kỳ hoặc thai chết lưu.

Loại nghỉ phép này được gọi là nghỉ phép nuôi con đặc biệt không lương (special unpaid parental leave).

Công việc an toàn

Công nhân viên mang thai được quyền làm một công việc an toàn (safe job) nếu họ không thể làm công việc bình thường do mang thai.

Công nhân viên phải cung cấp cho chủ nhân bằng chứng (ví dụ: giấy chứng nhận y khoa) về việc cần một công việc an toàn.

Nếu không có công việc an toàn, công nhân viên có thể nghỉ làm vì không có việc làm an toàn. Chủ nhân phải trả tiền nghỉ phép này nếu công nhân viên đủ điều kiện được nghỉ phép nuôi con.

Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ phép nuôi con

Khi một công nhân viên trở lại làm việc, họ có quyền làm công việc mà họ đã làm trước khi nghỉ phép nuôi con.

Công nhân viên phải quay lại công việc này ngay cả khi có một người khác đang làm công việc đó trong thời gian họ nghỉ phép.

Nghỉ phép nuôi con có lương

Công nhân viên có thể nhận được tiền nghỉ phép nuôi con từ Chính phủ Úc. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Services Australia – Parental Leave Pay

Công nhân viên cũng có thể được chủ nhân của họ trả lương khi nghỉ phép nuôi con.