Nghỉ nuôi con

Nhân viên có thể xin nghỉ nuôi con khi:

  • sinh con
  • vợ hay người phối ngẫu không hôn thú của họ sinh con
  • nhận con nuôi dưới 16 tuổi.

Nhân viên phải làm việc với chủ nhân được ít nhất 12 tháng mới có thể xin nghỉ phép nuôi con.

Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi về nghỉ nuôi con.

Nhân viên được nghỉ trong bao lâu?

Nhân viên có thể xin nghỉ phép nuôi con không hưởng lương trong 12 tháng và có thể xin triển hạn thêm 12 tháng nữa.

Cha và mẹ có thể chia nhau xin nghỉ nuôi con không hưởng lương trong 12 tháng, tuy nhiên cả hai chỉ có thể xin nghỉ cùng một lúc trong 8 tuần lễ.

Nghỉ nuôi con có lương

Các nhân viên có thể xin được nghỉ nuôi con có lương do chính phủ Úc và chủ nhân của họ trả. Muốn biết thêm thông tin về nghỉ phép nuôi con có lương, xin quý vị vào xem tại Centrelink – Parental Leave Pay external-icon.png.

Phải thông báo trước trong bao lâu?

Các nhân viên phải thông báo cho chủ nhân của họ biết trước ít nhất 10 tuần lễ (notice) trước ngày bắt đầu nghỉ nuôi con và phải xác nhận lại ngày này ít nhất là 4 tuần lễ trước ngày bắt đầu nghỉ.

Nghỉ hộ sản đặc biệt

Nhân viên có thể xin nghỉ không lương (được gọi là nghỉ hộ sản đặc biệt không lương (unpaid special maternity leave)) nếu:

  • nhân viên này bị bệnh liên quan đến thai sản hay
  • thai kỳ của người này kết thúc sau 12 tuần vì sảy thai, hủy thai hay tử sản.

Công việc an toàn là gì?

Nhân viên đang mang thai được quyền làm công việc an toàn (safe job) nếu vì thai nghén họ không thể làm được công việc thường lệ. Nhân viên phải nộp bằng chứng (thí dụ như giấy y chứng) cho chủ nhân cho thấy họ cần làm công việc an toàn.

Nếu không có công việc nào an toàn, nhân viên có thể xin nghỉ phép có lương (được gọi là nghỉ phép vì không có công việc an toàn (no safe job leave)). Chủ nhân phải trả lương cho hình thức nghỉ này nếu nhân viên đã làm việc với họ ít nhất 12 tháng.

Trở lại làm việc sau khi nghỉ nuôi con

Khi nhân viên trở lại làm việc, họ được quyền làm lại công việc mà họ đã làm trước khi nghỉ nuôi con. Họ được trở lại làm công việc này ngay cả khi có người khác đã thay thế họ trong thời gian họ nghỉ nuôi con.