สิ่งที่เราทำ

Fair Work Ombudsman ทำหน้าที่กำหนดกฎหมายในสถานประกอบการในออสเตรเลีย

บริการของเราเป็นบริการฟรีสำหรับลูกจ้าง และนายจ้างทุกคน

เรา:

  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในประกอบ การในออสเตรเลีย
  • ช่วยลูกจ้าง และนายจ้างให้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ และพันธะของตนเอง
  • ประเมิน และสอบสวนว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานประกอบการหรือไม่
  • บังคับใช้กฎหมายในสถานประกอบการหากไม่มีการปฏิบัติตาม

Fair Work Ombudsman จ้างผู้ตรวจการ Fair Work เพื่อส่งเสริมและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายในที่ทำงาน ผู้ตรวจการ Fair Work มีอำนาจบางประการในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงอำนาจที่จะ:

  • เข้าไปในสถานที่ทำงาน
  • ตรวจงานและสัมภาษณ์บุคคล
  • ขอบันทึกต่างๆ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจของผู้ตรวจการ Fair Work (DOCX 39.6KB) (PDF 192.3KB)

 

Fair Work Ombudsman อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือท่าน ลูกจ้างจะไม่มีปัญหาสำหรับการติดต่อ Fair Work Ombudsman เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของพวกเขา

ข้อเสนอแนะและคำร้อง เรียนของท่านมีคุณค่าสำหรับเรา 

ข้อเสนอแนะของท่านช่วยเราในการปรับปรุงบริการของเรา นโยบาย ข้อเสนอแนะและคำร้องเรียน (DOCX 62.6KB)  (PDF 109.2KB)(Feedback and Complaints Policy) จะอธิบายถึงวิธีการจัดการกับข้อเสนอแนะและคำร้องเรียนของลูกค้าของเรา

ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับการบริการของเราได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเรา

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7190