Giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc

Quý vị có cần giúp đỡ để giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc hay không?  Dưới đây là một số bước quý vị có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc:

Bước 1: Xác định ra vấn đề

Nếu quý vị nghĩ rằng mình không được trả đúng lương hay được hưởng đúng các quyền lợi tại nơi làm việc, điều quan trọng là quý vị phải xác định được chính xác vấn đề là gì. Quý vị nên nói chuyện với một bạn đồng nghiệp hay một người bạn nào quý vị tín cẩn để xác định ra vấn đề là gì và quý vị nghĩ có cần giải quyết hay không.

Điều quan trọng là phải có hành động càng sớm càng tốt để cho vấn đề không ngày càng trầm trọng hơn. 

Bước 2: Kiểm tra luật lệ

Cách dễ nhất để giải quyết vấn đề là bảo đảm quý vị làm đúng luật.

Kiểm tra luật pháp về:

Quý vị cũng có thể sử dụng Tiện ích tính Lương bổng trực tuyến của chúng tôi để tính ra mức lương tối thiểu, khoản bồi hoàn và phụ cấp phải trả.

Bước 3: Giải quyết vấn đề tại nơi làm việc

Một khi quý vị đã xác định ra được vấn đề và đã kiểm tra luật pháp, hãy sắp xếp giờ giấc để nói chuyện với chủ nhân hay nhân viên về vấn đề này. Quý vị phải chuẩn bị cho buổi thảo luận này bằng cách hiểu rõ vấn đề quý vị muốn nói. Việc quý vị chuẩn bị sẵn một số đề nghị những cách giải quyết vấn đề cũng sẽ rất hữu ích.

Có một số cách để giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc, bao gồm:

  • giải thích về những quyền lợi tại nơi làm việc
  • trả tiền cho những quyền lợi còn bị thiếu
  • cập nhật các chính sách và thủ tục liên quan
  • huấn luyện.

Nếu đã cố gắng nói chuyện với chủ nhân hay nhân viên của quý vị, quý vị có thể muốn nêu vấn đề của mình ra bằng văn bản. Xin nhớ:

  • sơ lược vấn đề một cách rõ ràng
  • ·nếu còn nợ tiền, nói rõ số tiền là bao nhiêu và tiền này trả cho chuyện gì
  • đề cập đến các cuộc thảo luận đã có trước đây
  • kèm theo các thông tin chứng minh, chẳng hạn như phiếu lương hay những thông tin in ra từ trang mạng này hay các nguồn khác
  • dành cho chủ nhân hay nhân viên của quý vị có thời giờ để hồi đáp
  • giữ bản sao thư từ hay email.

Bước 4: Nhờ chúng tôi giúp đỡ

Nếu quý vị đã làm theo các bước ở trên mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề, chúng tôi có thể giúp quý vị bằng cách cung cấp các thông tin hay cố vấn để giúp cả nhân viên và chủ nhân hiểu được các quyền lợi tại nơi làm việc của họ.

Muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ, xin nêu thắc mắc trực tuyến qua My account (Tài khoản của tôi) và cho chúng tôi biết về vấn đề tại nơi làm việc của quý vị.

Nếu quý vị đã có tài khoản với chúng tôi, xin vào mẫu thắc mắc ngay bây giờ.

Chưa có tài khoản với chúng tôi? Đăng ký xin My account, sau đó nhắp vào ‘My enquiries’ (Thắc mắc của tôi) để gửi thắc mắc của quý vị.

Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông Phiên Dịch (TIS) qua số 131 450 để sắp xếp thời gian nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị miễn phí. Nói cho nhân viên trực tổng đài biết ngôn ngữ của quý vị và nhờ họ gọi cho chúng tôi qua số 131 394.

Quý vị cũng có thể muốn biết về