बिरामी तथा हेरचाहकर्ताको बिदा

कामदारले जब उनीहरू बिरामी वा घाइते हुन्छन् र काममा आउन सक्दैनन् भने उनीहरूले बिरामी बिदा (sick leave) लिन सक्छन्। उनीहरूले कोही बिरामी वा घाइते छ भने उनीहरूको हेरचाहका लागि पनि बिदा लिन सक्छन्।

बिरामी वा हेरचाहकर्ताको बिदालाई व्यक्तिगत बिदा (personal leave) पनि भनिन्छ।

कामदारले आफूसँग बस्ने व्यक्ति वा उनीहरूको नजिकको परिवारको सदस्य (जस्तै पतिपत्नी, जोडी, सौतेला आमाबाबु, बच्चा, भाइबहिनी, हजुरबाआमा) को हेरचाह गर्न वा उनीहरूलाई सहायता गर्न हेरचाहकर्ताको बिदा (carer’s leave) लिन सक्छन्। उक्त व्यक्ति बिरामी वा घाइते भएको हुनुपर्छ वा अनपेक्षित आकस्मिकताका लागि सहयोगको खाँचो भएको हुनुपर्छ।

कामदारले काम गर्न शुरू गर्ने बित्तिक्कै बिदा तथा हेरचाहकर्ताको बिदा जम्मा गर्न थाल्छन्। यसलाई कुनै पनि समयमा लिन सकिन्छ, काम शुरू गरेको पहिलो 12 महिनाको अवधिमा सहित।

रोजगारदाताले कामदारलाई उनीहरूले लिन चाहेको बिदाको बारेमा प्रमाण माग्न सक्छन्। यो सामान्यतया डाक्टरको प्रमाणपत्र (doctor’s certificate) वा वैधानिक घोषणा (statutory declaration) हुने गर्छन्। 

कामदारले कति बिदा प्राप्त गर्न सक्छ?

पूर्णकालीन तथा आंशिक कामदारहरूले हरेक वर्ष 10 दिनको बिरामी तथा हेरचाहकर्ता बिदा प्राप्त गर्छन्। बिदाको संख्या कामदारले हरेक हप्ता सामान्यतया कति घण्टा काम गर्छन् त्यसमा भर पर्छ। हरेक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको बिदा अर्को वर्षमा थपिन्छ।

क्याज्युल कामदारलाई जब हेरचाहको बिदा चाहिन्छ उनीहरूले हरेक पल्ट 2 दिनको बेतलबी बिदा प्राप्त गर्छन्।

पूर्णकालीन तथा आंशिक कामदारहरूले बेतलबी हेरचाहकर्ताको बिदा लिन सक्छन् यदि उनीहरूसँग कुनै बिरामी वा हेरचाहकर्ताको बिदा बाँकी छैन भने।

रोजगारीको समाप्ति

जब रोजगारी समाप्त हुन्छ रोजगारदाताले कामदारलाई उनीहरूले प्रयोग नगरेको कुनै बिरामी तथा हेरचाहकर्ताको बिदाका लागि प्रायः रकम तिर्नुपर्दैन।