अभिभावकीय बिदा

अभिभावकीय बिदा त्यसबेला लिन सकिन्छ, जब:

  • कर्मचारीले बच्चा जन्माउँछ
  • कर्मचारीको श्रीमती वा डि फ्याक्टो (de facto) पार्टनरले बच्चा जन्माउँछ
  • कर्मचारीले १६ वर्ष मुनिको बच्चालाई धर्मपुत्र / पुत्रीको रूपमा अपनाउँछ।

अभिभावकीय बिदाको लागि को हकदार हुन्छ?

यदि कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारदातासँग कम्तिमा १२ महिना काम गरेका छन् भने उनीहरू बेतलबी अभिभावकीय बिदा को हकदार हुन्छन् । 

आकस्मिक (क्याजुअल) कर्मचारीहरूले बेतलबी अभिभावक बिदा लिन सक्छन्, यदि तिनीहरू:

  • कम्तिमा १२ महिनादेखि नियमित रूपमा आफ्नो रोजगारदाताका लागि काम गरिरहेका छन्
  • आफ्नो रोजगारदाताको लागि नियमित रूपमा काम गरिरहने अपेक्षा गर्दछन् 

कर्मचारीले कति अभिभावकीय बिदा पाउँछ?

कर्मचारीहरूले १२ महिनाको बेतलबी अभिभावक बिदा लिन सक्छन्।

कर्मचारीले आफ्नो बेतलबी अभिभावक बिदा सुरु गरेपछि, थप १२ महिनाको लागि उक्त बिदा विस्तार गर्न आवेदन दिन सक्छन्।

कर्मचारीले अभिभावक बिदा कसरी लिन सक्छ?

कर्मचारीले निम्न रूपमा बेतलबी अभिभावक बिदा लिन सक्छ:

  • निरन्तर अवधिको रूपमा (उदाहरणका लागि, लगातार ६ महिना)
  • लचिलो रूपमा १०० दिनसम्म (उदाहरणका लागि, धेरै एकल दिनहरू)
  • निरन्तर अवधि र लचिलो दिनहरूको संयोजनको रूपमा।

जब आमाबाबु दुवै अभिभावकीय बिदा लिन चाहन्छन्

दुवै अभिभावकले एकै समयमा १२ महिनाको बेतलबी अभिभावकीय बिदा लिन सक्छन्।

दुबै आमाबाबुले प्रारम्भिक बिदाको समय भन्दा थप १२ महिनाको लागि बिदा अवधि विस्तार गर्न आवेदन दिन सक्छन्।

अभिभावकीय बिदाको लागि कति समयको सूचना चाहिन्छ?

बेतलबी अभिभावकीय बिदा सुरु गर्नु अघि कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारदातालाई कम्तिमा १० हप्ताको सूचना (notice) दिनु पर्छ ।

कर्मचारीहरूले बिदा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४ हप्ता अघि बिदाको मिति पुष्टि गर्नुपर्छ।

विशेष अभिभावक बिदा

कुनै कर्मचारीले काम गर्न नसकेमा बेतलबी बिदा लिन सक्छ, यदि:

  • तिनीहरू गर्भवती छन् र गर्भावस्थासँग सम्बन्धित बिमारी छ, वा
  • गर्भपात भएर, गर्भ अन्त्य गरेर वा मृत शिशु जन्मिएका कारण तिनीहरूको गर्भावस्था १२ हप्ता पछि समाप्त हुन्छ।

यस प्रकारको बिदालाई विशेष बेतलबी अभिभावकीय बिदा (special unpaid parental leave) भनिन्छ।

सुरक्षित काम

गर्भवती कर्मचारीहरूले गर्भावस्थाको कारणले आफ्नो सामान्य काम गर्न नसकेमा सुरक्षित काम (safe job) को हकदार हुन्छन्।

कर्मचारीले आफ्नो रोजगारदातालाई सुरक्षित काम आवश्यक पर्नुको प्रमाण (उदाहरणका लागि, चिकित्सा प्रमाणपत्र) पेश गर्नुपर्छ।

यदि कुनै सुरक्षित काम छैन भने, कर्मचारीले सुरक्षित काम नभएको बिदा (no safe job leave) लिन सक्छ। यदि कर्मचारी अभिभावकीय बिदाको लागि योग्य छ भने रोजगारदाताले यो बिदा कर्मचारीलाई भुक्तान गर्नपर्छ।

अभिभावकीय बिदाबाट काममा फर्किदा

कर्मचारी काममा फर्किएपछि, उनीहरू अभिभावकीय बिदामा जानु अघि गरेको कामको हकदार हुन्छन्।

उनीहरू बिदामा हुँदा उक्त काम अर्को व्यक्तिले गरेको भए पनि कर्मचारी सोही काममा फर्किनुपर्छ।

तलबी अभिभावकीय बिदा

कर्मचारीहरूले अष्ट्रेलिया सरकारबाट अभिभावकीय बिदाको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन्। थप जानकारीको लागि, सर्भिसेस अष्ट्रेलिया - अभिभावक बिदा भुक्तानीमा (Services Australia – Parental Leave Pay) जानुहोस् ।

कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारदाताबाट पनि तलबी अभिभावकीय बिदा पाउन सक्छन् ।