Turkish - Türkçe

Bu sayfadaki bilgiler işyerindeki hak ve sorumluluklarınızı anlamakta yardımcı olabilir. Bu bilgiler, Avustralya’da çalışan kişilerin, veya çalışan kişileri çalıştıranların çoğu için geçerlidir.

Tercümana gereksiniminiz olursa:

  • Yazılı ve Sözlü Tercüme Servisi’ni (TIS) 131 450 telefon numarasından sadece yerel ücret ödeyerek arayınız
  • TIS santral memuruna hangi dili konuştuğunuzu söyleyiniz
  • TIS santral memuruna 13 13 94 numaradan Fair Work Infoline’ı aramasını söyleyiniz.

Gereksindiğiniz bilgileri elde etmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 2829