Tongan - Lea Fakatonga

Ko e ngaahi fakamatala ‘i he peesi ni ‘e ala tokoni atu kiate koe ke ke ‘ilo’i ai ho’o ngaahi totonu mo ho ngaahi fatongia he ngāue. Ko e fakamatala ni ‘oku ‘ai ki he mei mei kakai kotoa pe ‘oku ngāue’, pe fakangāue’i ha kau ngāue ‘i ‘Aositelelia ni.

Kapau ‘oku ke fiema’u ha toko taha fakatonulea:

  • telefoni ki he Ngāue Liliu mo Fakatonu Lea (TIS) he 131 450 ‘i he totongi pe ‘o e tā fakalotofonua
  • tala ki he toko taha tali telefoni ‘a e TIS ‘a e lea ‘oku ke lea ai
  • kole ki he tali telefoni ‘a e TIS ke telefoni ki he Fair Work Infoline he 13 13 94.

Pakihi he fakafetu’utaki’anga ‘i lalo ke kumi e fakamatala ‘oku ke fiema’u.

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 2828