721 results
  1. Hari libur umumPelajari hak Anda selama hari libur umum dalam Bahasa Indonesia. Kami menyediakan saran bagi karyawan purna waktu, karyawan paruh waktu, dan karyawan lepas.
  2. Khmer - ភាសាខ្មែរស្វែងយល់អពីសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។ យើងមានយោបល់ណែនាំអំពីប្រាក់បៀវត្ស ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងការស្វែងរកជំនួយ។ យើងខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ ហើយនិងអ្នកមានទិដ្ឋាការផងដែរ។
  3. Cuti parentalApakah Anda memiliki pertanyaan tentang kapan Anda dapat mengambil cuti parental? Pelajari peraturan pengambilan cuti di tempat kerja di Australia dalam Bahasa Indonesia.
  4. Ang kabayaran para sa trabaho Ikaw ay may karapatan sa minimum na kabayaran sa sahod kapag ikaw ay nagtatrabaho sa Australya. May mga iba’t ibang minimum na kabayaran sa sahod para sa iba’t ibang trabaho. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga kabayaran para sa full-time, part-time at mga kaswal na empleyado sa wikang Filipino.
  5. Pagtatapos ng pagtatrabahoAng pagka-empleyo ay maaaring wakasan ng tagapag-empleyo o ng empleyado. Alamin sa wikang Filipino ang tungkol sa pagtatapos sa trabaho at ang minimum na panahon ng pagbibigay-abiso.
  6. Ano ang aming ginagawaAng Fair Work Ombudsman ang nangangasiwa ng mga batas sa lugar ng trabaho sa Australya. Ang aming mga serbisyo ay libre para sa lahat ng mga empleyado at mga tagapag-empleyo. Dagdagan ang kaalaman sa kung ano ang aming ginagawa sa wikang Filipino.
  7. Mga bakasyon at bakasyon sa trabahoGaano karami ang araw ng bakasyon na makukuha ng isang empleyado? Kailan nila maaaring gamitin ang mga araw ng bakasyon? Alamin ang mga sagot tungkol sa pagbabakasyon at pagliban sa trabaho sa wikang Filipino.
  8. Mga pista opisyalAlamin ang tungkol sa iyong mga karapatan sa pampublikong araw na walang pasok sa wikang Filipino. Kami ay may mga payo para sa full-time, part-time at kaswal na mga empleyado.
  9. Bakasyon ng magulang May mga katanungan ka ba kung kailan mo magagamit ang araw ng pahinga para sa magulang? Alamin ang tungkol sa mga patakaran para sa pagliban sa trabaho sa isang lugar ng trabaho sa Australya sa wikang Filipino.
  10. การจ่ายเงินค่าจ้างคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อคุณทำงานในออสเตรเลีย ค่าจ้างขั้นต่ำมีอัตราที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับงาน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างแบบเต็มเวลา แบบไม่เต็มเวลา (พาร์ทไทม์) และแบบชั่วคราว