เพย์สลิป และการเก็บบันทึกข้อมูล

นายจ้างต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกจ้างแต่ละคนไว้ และให้เพย์สลิปแก่ลูกจ้าง ความรับผิดชอบในการเก็บบันทึกข้อมูลและเพย์สลิปไว้จะช่วยทำให้ท่านมั่นใจว่าลูกจ้างของท่านได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง 

เพย์สลิป

ลูกจ้างต้องได้รับเพย์สลิป (pay slip) ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง  ถ้านายจ้างของท่านไม่ให้เพย์สลิปแก่ท่าน ท่านจำเป็นต้องทวงเพย์สลิปจากเขา 

นายจ้างต้องให้เพย์สลิปเป็นภาษา อังกฤษแก่ลูกจ้าง ทางอีเมลหรือเป็นกระดาษก็ได้ 

เพย์สลิปต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อของนายจ้าง
 • ABN ของนายจ้าง
 • ชื่อของลูกจ้าง
 • วันที่จ่ายค่าจ้าง
 • งวดของการจ่ายเงิน
 • ยอดเงินก่อนหักภาษี และยอดสุทธิ

นอกจากนี้ เพย์สลิปยังต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับโบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วง เวลา รายการเงินหัก และกองทุนเงินเกษียณ (superannuation)

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในเพย์สลิปและดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาตรฐานของเราได้ที่ หน้าเพย์สลิป

เคล็ดลับสำหรับการปฏิบัติที่ดีเลิศ

 • ออกเพย์สลิปในรูปแบบที่ง่ายและอยู่ในรูปแบบที่พิมพ์ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างสามารถเข้าถึงเพย์สลิปของตนได้อย่างเป็นความลับ

การเก็บบันทึกข้อมูล 

มีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่นาย จ้างต้องเก็บไว้ให้กับลูกจ้างของพวกเขา  นายจ้างต้องเก็บบันทึกประวัติเวลาทำงาน และค่าจ้างเป็นเวลา 7 ปี ข้อมูลในบันทึกเหล่านี้ต้องมีความชัดเจนและเป็นภาษาอังกฤษ  ถ้าลูกจ้างขอดูบันทึกข้อมูลของพวกเขา นายจ้างต้องแสดงบันทึกให้พวกเขาดูได้ 

นอกจากนี้ ผู้ตรวจการของ Fair Work ยังสามารถตรวจเช็คบันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้ทุกเวลา 

บันทึกข้อมูลจะต้องไม่เป็นเท็จหรือถูกเปลี่ยนแปลง  ท่านสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ตราบเท่าที่ท่านบันทึกเกี่ยวกับข้อ ผิดพลาดนั้นและสาเหตุที่ต้องแก้ไขมัน 

นายจ้างต้องเก็บบันทึกสิ่งต่อไปนี้: 

 • ค่าจ้าง
 • ชั่วโมงทำงาน ซึ่งรวมถึงการทำ งานล่วงเวลา
 • การลา
 • การยุติการจ้างงาน
 • การสมทบกองทุนเงินเกษียณ (superannuation)
 • การเตรียมการที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานของแต่ละคน (Individual Flexibility Arrangements - IFA)
 • การประกันรายได้ประจำปี
 • การโอนธุรกิจ

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องจดบันทึกและดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาตรฐานการเก็บบันทึกข้อมูลของเราได้ที่ หน้าการเก็บบันทึกข้อมูล ของเรา 

สิ่งที่ต้องกระทำต่อจากนั้น 

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7431