รายงานที่ไม่ระบุชื่อ

อย่าใช้แบบฟอร์มนี้หากท่านมีคำ ถามเกี่ยวกับ:

  • กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ในสถานที่ทำงานในออสเตรเลีย
  • เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำเกี่ยวกับการจ้างงาน
  • เราจะช่วยท่านได้อย่างไรหากท่านกำลังพยายามแก้ปัญหาในสถานที่ทำงานของท่าน.

หากท่านต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือจาก Fair Work Ombudsman โปรดส่งคำร้องของท่านให้เราผ่าน My account.

ท่านต้องการจะบอกอะไรกับเรา?
Mandatory field(s) marked with *

Page reference No: 7306