รายงานที่ไม่ระบุชื่อ

อย่าใช้แบบฟอร์มนี้หากท่านมีคำ ถามเกี่ยวกับ:

  • กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ในสถานที่ทำงานในออสเตรเลีย
  • เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำเกี่ยวกับการจ้างงาน
  • เราจะช่วยท่านได้อย่างไรหากท่านกำลังพยายามแก้ปัญหาในสถานที่ทำงานของท่าน.

หากท่านต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือจาก Fair Work Ombudsman โปรดส่งคำร้องของท่านให้เราผ่าน My account.

ท่านต้องการจะบอกอะไรกับเรา?
รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างของธุรกิจ
Employee Attributes Checklist Thai
รายละเอียดมีอะไรบ้าง?
ปัญหาที่ท่านเลือกอยู่นอกเหนืออำนาจของเรา

เราไม่สามารถรับรายงานเกี่ยว กับการรังแกข่มขู่หรือการล่วงละเมิดได้.

เพื่อที่จะรายงานเกี่ยวกับการรังแกข่มขู่หรือการล่วงละเมิด กรุณาติดต่อ Fair Work Commission external-icon.png หรือองค์การดูแลสุขลักษณะ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในรัฐหรือเขตมณฑลของท่าน.

Work Safe ACT external-icon.png

SafeWork NSW external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

Workplace Health and Safety Queensland external-icon.png

SafeWork SA external-icon.png

WorkSafe Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkSafe WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

Fair Work Commission external-icon.png รับคำร้องเกี่ยวกับการไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรม.

หากท่านคิดว่าท่านหรือคนที่ท่านรู้ จักถูกไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรม กรุณาติดต่อ Fair Work Commission โดยเร็วที่สุด.

รัฐ และเขตมณฑลแต่ละแห่งเป็นผู้กำกับควบคุมค่าทดแทนแรงงาน และไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถช่วยท่านได้ เพื่อที่จะรายงานเกี่ยวกับค่าทดแทนแรงงาน.

กรุณาติดต่อผู้มีอำนาจกำกับควบคุมค่าทดแทนแรงงานในรัฐหรือเขตมณฑลของท่าน.

Work Safe ACT external-icon.png

State Insurance Regulatory Authority (NSW) external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

WorkCover Queensland external-icon.png

ReturnToWork SA external-icon.png

WorkCover Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkCover WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

กรุณาติดต่อผู้มีอำนาจกำกับควบคุมค่าทดแทนแรงงานในรัฐหรือเขตมณฑลของท่าน.

เพื่อที่จะรายงานเกี่ยวกับการไม่จ่ายภาษีหรือกองทุนเงินเกษียน กรุณาติดต่อสำนักงานภาษีออสเตรเลีย
Australian Taxation Office external-icon.png.

Mandatory field(s) marked with *

Page reference No: 7306